• Χρήσιμα Τηλέφωνα
 • Δρομολόγια ΚΤΕΛ
 • Φαρμακεία
 • Σύλλογοι
 • Χάρτες
 • Προσφορές
 • Αγγελίες
 • Διαφήμιση
v

ΑγγελίεςAdministrator

Φωτογραφίες από το Παζάρι της Μ.Παρασκευής 2012

Επιλέξτε την παρακάτω φωτογραφία για να δείτε και την υπόλοιπη συλλογή.

460611_333263953401205_100001528102345_850448_541920898_o

Σύντομα θα προστεθούν και άλλες.

Έναρξη του προγράμματος δράσης "Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης"

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα  κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ . Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στις Προσκλήσεις - Προκηρύξεις του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2096. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του  ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να  καταρτιστούν σε  πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Οι άνεργοι  θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα  εγγραφούν  από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής  στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο  ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους. Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν  ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, από τη Δευτέρα 9/04/2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr).

Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα.  Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ,η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης  και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία   πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο  συνολικός προϋπολογισμός του  ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  (http://www.oaed.gr).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αννουσάκης Γεώργιος


Δευτέρα, 09 Απρίλιος 2012 08:45

Πασχαλινή κάρτα

PASXA
Δευτέρα, 09 Απρίλιος 2012 08:43

Εορταστικό Πασχαλινό ωράριο

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ανακοινώνει το προτεινόμενο εορταστικό Πασχαλινό ωράριο:

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 09/04/2012

09.00-14.00

18.00-21.00

Μ.ΤΡΙΤΗ 10/04/2012

09.00-14.00

18.00-21.00

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11/04/2012

09.00-14.00

18.00-21.00

Μ.ΠΕΜΠΤΗ 12/04/2012

09.00-21.00

 

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/04/2012

09.00-18.00

 

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 14/04/2012

09.00-18.00

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 15/04/2012

ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/04/2012

ΚΛΕΙΣΤΑ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αννουσάκης Γεώργιος

Δευτέρα, 09 Απρίλιος 2012 08:39

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. 04-04-12

                                                ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ. 4/4/2012

 

 

 1. Απολογισμός Γενικής Συνέλευσης.
 2. Συντήρηση και ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του Ν.Ε.Σ.Κ.( κ. Αννουσάκης).
 3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την έκδοση “BONUS CARD”καταστημάτων της Κισάμου.  Χάραξη στρατηγικής προώθησης της κάρτας.
 4. Ενέργειες προσέλκυσης νέων μελών και ανανέωσης συνδρομής των υπαρχόντων                   (κ. Αννουσάκης).
 5. Έγκριση εκ νέου έκδοσης” Cash card”& “Ε-banking” συνδεμένα με το λογαριασμό της ΕΤΕ.
Πέμπτη, 05 Απρίλιος 2012 11:45

Ενημέρωση για πληρωμές Ε.Β.Ε.Χ. 4/4/2012

Αξιότιμοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου παρέχει στα μέλη του  τη δυνατότητα πληρωμής των εισφορών  τους προς το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο  Χανίων  παίρνοντας «Βεβαίωση Μη Οφειλής» απευθείας από το Σύλλογο, ώστε να μην χρειάζεται να κλείνουν τα μαγαζιά τους ένα ολόκληρο πρωινό, για να πάνε στα Χανιά μόνο και μόνο για να πληρώσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Συλλόγου.

Ώρες λειτουργίας γραφείου: 09.00-  13.00

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 

       Ο Πρόεδρος                                                   Ο Β΄ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Χ.

Αννουσάκης Γεώργιος                                                                      Χαιρετάκης Μιχαήλ

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου,

Κύριε Πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου Κισσαμου

Κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά

Περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Σημαντηρακη &κ. Κονταξακη

αγαπητά μέλη του Συλλόγου μας,

κυρίες και κύριοι.

Σας καλωσορίζω στην τακτική γενική συνέλευση του ΝΕΣΚ .

Ο έχων την τιμή να σας ομιλεί, εκλέχτηκα Πρόεδρος του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισσάμου κατα τις αρχερεσιες τον Απρίλιο του 2011. Η θεση την οποία με εκλεξατε την θεωρώ εκτός από μεγάλη τιμή, και μεγάλη ευθύνη γιαυτο σας διαβεβαιω οτι καταβάλλω και θα συνεχίσω να καταβάλλω κάθε προσπάθεια για να ανταπεξέλθω επιτυχώς στις προσδοκίες σας.

Ο Σύλλογός μας, ο οποίος ιδρύθηκε ως σωματείο το έτος 2010 και ουσιαστικά λειτουργεί ήδη επί ένα έτος, μετά και την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2011, είναι αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας των εμπόρων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Κίσσαμο.

Η συστράτευση είναι αυτοσκοπός και ζητούμενο, μέσα στην εποχή της έντονης οικονομικής κρίσης, του σκληρού και αθέμιτου πολλές φορές ανταγωνισμού, προκειμένου οι επιχειρήσεις μας, να είναι κερδοφόρες και να παραμείνουν ένα υγιές κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, επενδύοντας στον τόπο μας και προσφέροντας θέσεις εργασίας, στους συμπολίτες μας .

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισσάμου ανήκει σε όλους μας και βρίσκεται δίπλα σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλα τα μέλη του ως συνεργάτης .

Είναι το όργανο για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα οικονομικά, νομικά, διοικητικά και τα πάσης φύσεως προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.

Σκοπός μας είναι να διευκολύνουμε την επίλυση των καθημερινών δυσχερειών των επιχειρήσεών μας, (πχ την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας), και να προτείνουμε τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μας και παραγωγικότητας μας.

Ο σύλλογος είναι ένα εργαλείο να δυναμώσουμε τη φωνή μας απέναντι στην κεντρική διοίκηση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με την εκάστοτε Δημοτική αρχή, την Μητρόπολη Κισσάμου & Σελίνου , με στόχο την προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας και της κοινωνίας μας.

Στο ασταθές και νομικά πολύπλοκο, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που επιχειρούμε, η συνεργασία, η ευγενής άμιλλα, ο υγιής ανταγωνισμός αλλά και ταυτόχρονα η μεταξύ μας αλληλεγγύη και υποστήριξη είναι επιβεβλημένη, ώστε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις της νέας εποχής που ζούμε.

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισσάμου, ενσαρκώνει το γνωμικό «Η ισχύς εν τη ενώσει» πρεσβεύει και καλλιεργεί στα μέλη του και την κοινωνία, τις αξίες της συνεργασίας και αλληλεγγύης, και του υγιούς ανταγωνισμού.

Επίσης στόχος του Συλλόγου μας είναι να παρέχει ένα κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση, γρήγορη και σαφή πληροφόρηση για κάθε θέμα που μπορεί να μας αφορά. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, για την πρόληψη και την προσπέλαση προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και εν γένει της αγοράς στην περιοχή μας είναι στις προτεραιότητες του ΝΕΣΚ. Τα προβλήματα κάθε μέλους μας, κάθε επιχειρηματία της Κισάμου, ο αγώνας του να επιβιώσει και να αναπτυχθεί είναι δικό μας πρόβλημα-πρόβλημα του ΝΕΣΚ!

Περαιτέρω, ο Σύλλογός μας αποσκοπεί να προβάλει τον τόπο μας σε άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού και να τον αναδείξει ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό.

Η θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομία μας , το φυσικό τοπίο, οι άνθρωποι, η φιλοξενία της περιοχής μας , είναι μοναδικά.

Τα ανωτέρω παρόλο που δεν έχουν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό, (με ευθύνη όλων μας) μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν το εφαλτήριο της οικονομικής μας ανάπτυξης και ευημερίας.

Η αύξηση της επισκεψιμότητας σε συνδιασμο με επιμηκυνση της τουριστικης περιοδου, μέσω της προβολής του τόπου μας, θα έχει άμεσες ευεργετικές συνέπειες στην οικονομία της Κισαμου, με αποτέλεσμα να διατηρηθούν ή και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας .

Όλοι μαζί θα πρέπει να επισημάνουμε τους φοβους και αδυναμίες μας, με σκοπό να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονέκτηματα και να εκμεταλευευτουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

Αν και ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη σύσταση του Συλλόγου μας είναι πάρα πολύ μικρός, τα βήματα που έχουμε κάνει προς τις ανωτέρω κατευθύνσεις, είναι αξιοσημείωτα. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να γίνει μια σύντομη αναφορά στις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί μέχρι σήμερα, ώστε να γνωρίζουν όλοι τι κάνει ο Σύλλογος για τα μέλη του, στα οποία άλλωστε είμαστε υπόλογοι.

Ενδεικτικά αναφέρω:

• 1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ»

• 2) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ»

• 3) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΗΣ ΝΕΤ

• 4) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, FESTIVAL ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΑΖΑΡΙΩΝ ΚΛΠ

• 5) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

• 6) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

• 7) ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

• 8) ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Ε.Σ.Κ. κ. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ , ΩΣ Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

• 9) ΕΝΙΣΧΥΣΗ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΗΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΚΥΡΙΩ¨Ν ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ "Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ" ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ , ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

• 10) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

• 11) ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ

• 12) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Πέρα όμως από όσα ήδη έχουμε κάνει και έχουμε δρομολογήσει μέχρι σήμερα, είναι ακόμα πιο σημαντικό να αναφερθούμε στους μελλοντικούς μας στόχους και στο τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, σύμφωνα πάντα με τις αρχές που μας διέπουν.

Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα συγκεκριμένα και χειροπιαστά βήματα, στα οποία θα προβούμε άμεσα ως Σύλλογος:

• Λειτουργία διαδικτυακής πύλης του Συλλόγου, για την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση των μελών μας αλλα και καθε ενδιαφερομενου για θέματα που μας αφορούν, όπως πχ. για τυχόν αναπτυξιακά προγράμματα, για νομικά ζητήματα, οικονομικές συμβουλές κλπ. Παράλληλα, η ιστοσελίδα θα προωθήσει άμεσα και ενεργά την περιοχή μας και τις επιχειρήσεις μας, αφού θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα προς το ευρύ κοινό.

• Πραγματοποίηση εντός των επομένων μηνών επιμορφωτικών σεμιναρίων, από ειδικούς επιστήμονες, οικονομολόγους κλπ, με τη συνδρομή της ΕΣΕΕ, προκειμένου να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις μας, με βάση και τις ανάγκες της αγοράς .

• Παροχή πρακτικών διευκολύνσεων στα μέλη μας π.χ. με τη δυνατότητα πληρωμής των εισφορών προς το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο στην περιοχή μας και απευθείας στο Σύλλογο, ώστε να μην χρειάζεται να κλείνουμε τα μαγαζιά μας ένα ολόκληρο πρωινό, για να πάμε στα Χανιά μόνο και μόνο για να πληρώσουμε ή να διευθετήσουμε άλλες απλές γραφειοκρατικές υποθέσεις.

• Διαφήμιση του τόπου μας σε όλα τα μέσα (τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) ως ιδανικού τουριστικού προορισμού, ενόψει και του καλοκαιριού, με στόχο την τόνωση της τοπικής αγοράς.

• Συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες (ΟΕΣΚ) και τριτοβάθμιες (ΕΣΕΕ) συνδικαλιστικές οργανώσεις για την εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών μας και έξω από τη Κίσσαμο, από τα Χανιά, από την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργία επαφής με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.

• Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων του τόπου μας με οργάνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Συντονισμός των κοινών ενεργειών για την προβολή των προϊόντων μας ως προϊόντα Προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, δηλαδή ως προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου μας που τα παράγει

• Ενίσχυση της φωνής των εμπόρων μας απέναντι στην Κεντρική εξουσία και τους πολιτικούς φορείς, ώστε να προσελκύσουμε πόρους και να γίνουν έργα υποδομής που θα προωθήσουν τον τόπο και τις επιχειρήσεις μας.

• Αύξηση των μελών του Συλλόγου με την εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων επαγγελματιών για την ενίσχυση της επιρροής του

• Κάρτα bonus μελών για αύξηση πωλήσεων των επιχειρήσεων .

( ανάλυση στόχων )

( Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο δημιουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης της διαδυκτιακης πυλης του Συλλογου, εκτενής παρουσίαση της οποίας θα κάνει ο γραμματέας του Συλλογου κος Βερυκακης. Ο συλλογος αποφασισε και επενδυσε χρηματα, χρονο και ενεργεια στην Δημιουργια της Πυλης και ευελπιστούμε και θελουμε να αγκαλιαστει η προσπαθεια απο όλους σας. Για τον εμπλουτισμό της θεματολογίας που παρουσιάζουμε θα έρθουμε σύντομα σε επαφή και με τα γραφείο επικοινωνίας του δήμου, της ιεράς μητρόπολης, των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγγων και των σχολείων, ώστε να μας αποστελουν σε ηλεκτρονικη μορφη και να αναρτώνται στο διαδυκτιο θέματα, δράσεις, ανακοινώσεις κοινού ενδιαφερόντος κλπ)

(-Θα ήθελα να σταθώ ίδιαιτερα στην κάρτα bonus μελών .

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα που διαχειρίζεται την ανταποδοτική σχέση μεταξύ πελάτη και επιχείρησης .

Η ανάπτυξη ενός προγράμματος πελατειακής αφοσίωσης & επιβράβευσης που είναι ίσως η ποιο έξυπνη και προσιτή λύση για της επιχείρησης μας .

Οι πόντοι επιβράβευσης είναι ένας μοχλός κινητοποίησης για αγορές σε περιόδους ύφεσης των πωλήσεων .

Όλα τα μέλη του Συλλογου συμμετέχουν στο προγράμμα .

Ο πελάτης έχοντας την Καρτα του Συλλογου θα έρχεται στα καταστήματα μας και βάση των αγορών του θα περνάει πόντους στην Καρτα .οι πόντοι σημάνουν χρήμα για τον πελάτη που μπορει να το εξαργηρωση σε οποιοδήποτε συβεβλημενο κατάστημα .

Το κατάστημα με την έγγραφη του στο προγράμμα δίνει και την έκπτωση που θα επιστρέφει στον πελάτη . πχ 1% επι του τζίρου .

Δημιουργούμε της προϋποθέσεις για ανακύκλωση και αληλοστηρηξεις των επιχειρήσεων

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω για μία ακόμα φορά, ότι είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε και να εμπεδώσουμε όλοι ότι ο Σύλλογός μας είναι ένα συλλογικό όργανο, μια ομαδική προσπάθεια, στην οποία οφείλουμε να συνεισφέρουμε με όλους τους τρόπους και να συμμετέχουμε ενεργά όλοι μας, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλουμε.

Επειδή θέλουμε έναν ισχυρό σύμμαχο δίπλα μας και απέναντι στα προβλήματά μας.

Επειδή θέλουμε να έχουμε δυνατή φωνή.

Επειδή θέλουμε να μας ακούνε και να μας σέβονται.

Επειδή θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση.

Επειδή θέλουμε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή προβολή.

Επειδή θέλουμε να έχουμε ισχυρή παρουσία στον εμπορικό κόσμο του νησιού μας και της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΕΣΚ

ΚΙΣΣΑΜΟΣ 1-4-2012


Τρίτη, 03 Απρίλιος 2012 19:10

Ευχαριστήριο Γ.Σ. 1ης Απριλίου 2012

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου, θέλει να ευχαριστήσει θερμά τα μέλη του που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του και παρευρέθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση του, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Απριλίου, δείχνοντας έτσι την έμπρακτη συμπαράσταση τους προς το Σύλλογο. Η ενεργός συμμετοχή των μελών , μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε για τη δημιουργία νέων δεδομένων ανάπτυξης για τον τόπο μας.

Ειδικότερα ο Σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που βοήθησαν με κάθε τρόπο στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά κερασμάτων, τους :

 • Αννουσάκη Γεώργιο
 • Ασγουδάκη Εμμανουήλ
 • Ζαχαροπλαστείο Παπαδάκης
 • Ζαχαροπλαστείο Σημαντηράκης
 • Μαρεντάκη- Ψωματάκη Φιλία «Κρητική Γη»
 • Κουφάκη  Γεώργιο
 • Παντελάκη-Ηλιάκη Βασιλική
 • Κουφάκη Δήμητρα

         Ευχαριστούμε ακόμα τις κυρίες : Νοικοκυράκη-Αννουσάκη Νίκη, Σταματάκη- Ξηρουχάκη Έφη, Περαθωράκη Κατερίνα,  Τσιριωτάκη Αγγελική, για τη σημαντικότατη βοήθεια τους σε όλη τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε θερμά και τον κύριο Ξηρουχάκη Δημήτριο            (Οικονομολόγο- λογιστή) για τη συνεχή βοήθεια του στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Συλλόγου , καθώς και τον κύριο Χαιρετάκη Αναστάσιο για τη βοήθεια του στο ηχητικό κομμάτι της εκδήλωσης.

Ακόμα ευχαριστούμε θερμά και το Δήμο Κισάμου για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων, καθώς και την κυρία Μαρακάκη Βίκυ για τη βοήθεια της όσον αφορά την αίθουσα του Δήμου.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ

ΝΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Σ.Ε.Ε.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) συμπαραστέκεται με όλες της τις δυνάμεις στην προσπάθεια των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων μικρού και πολύ μικρού μεγέθους, να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, μέσα σε συνθήκες απόλυτης κρίσης, όπως αυτές που διανύουμε.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της αυτής, η Ε.Σ.Ε.Ε. εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία δωρεάν παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προς όσες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις το επιθυμούν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθοδήγηση των εμπόρων σε δράσεις ρεαλιστικές, γρήγορα εφαρμόσιμες και άμεσου αποτελέσματος, που θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια σημαντική ανάσα στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα επισκέπτονται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες τις έδρες των επιχειρήσεων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα αναγνωρίζουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία τις προβληματικές καταστάσεις και θα προτείνουν αποδοτικές λύσεις, υπό την καθοδήγηση ενός επιτελείου εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από ειδικούς σε όλα τα επιμέρους θέματα που απασχολούν τον έλληνα έμπορο (ρευστότητα, ρύθμιση οφειλών, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, φορολογία, ασφαλιστικά θέματα κ.λπ.).

Η υλοποίηση του προτεινόμενου πλάνου από την κάθε επιχείρηση θα παρακολουθείται και θα υποστηρίζεται διαρκώς από το επιστημονικό επιτελείο της Ε.Σ.Ε.Ε., προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.

Η Ε.Σ.Ε.Ε. καλεί όλες τις μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή στην νέα της αυτή πρωτοβουλία. Η αξιοποίηση της υπηρεσίας αυτής μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις σε μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων εμπόρων που βρίσκονται σήμερα  μπροστά σε δυσεπίλυτα προβλήματα στην καθημερινή τους λειτουργία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι επιχειρηματίες  στο site της Ε.Σ.Ε.Ε. (www.esee.gr).

Η πρωτοβουλία της Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελεί έργο που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 («Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ Εμπορικές Επιχειρήσεις», κωδ. Έργου 296255)), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Αννουσάκης Γεώργιος

ΟΙ Σύλλογοι: Κυριών και Δεσποινίδων Καστελίου « Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ» και ο «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ», επ΄ ευκαιρία των εορτών του Αγίου Πάσχα, θα λειτουργήσουν και πάλι το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», για να δηλώσουν παρών στην κρίση των καιρών και στις ανάγκες των συνανθρώπων μας.

Απευθύνονται και πάλι στην αγάπη και την ευαισθησία, όσων μπορούν και επιθυμούν να συνεισφέρουν σε τρόφιμα , ενδύματα ( σε καλή κατάσταση) αλλά και παιχνίδια, που για τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα τρόφιμα.

Η συλλογή των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται στο παλιό καφενείο Παπαδάκη αλλά και στο S/M Αννουσάκη Γεώργιου.

Σας ευχαριστούμε θερμά και ευελπιστούμε για την ανταπόκριση σας.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Για τα Δ.Σ. οι Πρόεδροι

ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σελίδα 2 από 8

Τελευταία

Σχόλια

Επικοινωνία

 • Περίδου 8 B’ όροφος

  73400 Κίσσαμος Χανίων

  Τηλ/fax: 28220 22772

  E-mail: nesk@nesk.gr